Reklamacije i odustajanje od kupovine

POSTUPAK REKLAMACIJE

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 dana od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:

  1. Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu reklamacije@venturastore.rs Obavezno navedite sledeće podatke:
  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije
  1. Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fakturu ili gotovinski račun) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.
  2. Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe. Takođe, možete i lično u prodavnici Ventura da izvršite zamenu artikla na adresi Terazije 28, 11000 Beograd.
IZJAVA O POVRAĆAJU SREDSTAVA U SLUČAJU PLAĆANJA PLATNIM KARTICAMA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Simple Star d.o.o / venturastore.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti ovde ZAHTEV ZA REKLAMACIJU

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice venturastore.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 2 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Na ovom linku možete preuzeti zahtev za odustajanje od kupovine.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na reklamacije@venturastore.rs

Možete izjavu da odštampate, popunite podatke koji nedostaju i potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), pošaljete na adresu:

SIMPLE STAR DOO (VENTURASTORE)
TERAZIJE 28
11000 Beograd
Kontakt 011/26-83-845 od 11h-18h

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 2 dana od dana proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robu obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Vraćanje robe vrši se može učiniti preko odgovarajuće kurirske službe, takođe možete i kupljeni artikal vratiti u našoj radnji na Terazijama – gde svakako ćete morati da popunite određenu dokumentaciju za odustanak od kupovine zbog regularnosti.

Obrazac za odustanak od ugovora i ugovor o prodaji na daljinu možete pronaci na sledećim linkovima:

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

IDI NA VRH