Sva pravila prodajnog mesta venturastore

Internet prodajno mesto venturastore.rs je vlasništvo Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun
OPŠTI USLOVI

Online prodavnica venturastore.rs Vam daju mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.

Na sajtu, kao i u našoj prodavnici, možete slobodno detaljno pregledati ponudu, kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite.

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.venturastore.rs smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti pouzećem, uplatnicom, karticom ili kao pravno lice.

Kupljenu robu isporučujemo u roku od 24-48 časa putem kurirske službe (BEX) na način kako je to definisano.

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe fiksno u iznosu od 360,00 dinara za kupovinu ispod 20.000,00 dinara. Za kupovine iznad 20.000,00 dinara troškove dostave snosi prodavac.

Cena robe je izražena je uz svaki artikal.

Cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavlju se u skladu sa uslovima objavljenim na www.venturastore.rs

Kupac ima pravo na odustanak od kupovine u roku do 2 dana ili duže ako je donešena takva odluka. Proceduru za odustanak od kupovine možete pročitati

Kupac ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

KORIŠĆENJE SAJTA VENTURASTORE.RS

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Online prodavnica venturastore.rs zadržavaju pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena.

Sajt venturastore.rs je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun

COOKIES I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštenje u vezi zaštita podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi privredno društvo Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun , matični broj: 21009784, Autoput za novi sad 150 d.

Poštovani prijatelji,

Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun se stara o Vašim podacima o ličnosti sa najvišim mogućim stepenom pažnje i to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).
Zarad efikasne, brze i moderne komunikacije Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun vodi i koristi mailing liste putem kojih šalje e-mail poruke (newsletters) svim prijavljenim korisnicima. Upotreba mailing liste podrazumeva obradu podataka o ličnosti.

Da bismo uspešno vodili direktni marketing, nudili nove proizvode, obaveštavali o novitetima i aktuelnostima vršimo obradu Vašeg podatka o ličnosti: e-mail adrese.

Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade.

Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja za Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun relevantne baze podataka koja nam služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju sa Vama i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Smatra se da je davanje Vaše e-mail adrese predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, davanjem Vaše e-mail adrese (unošenjem i slanjem iste u formu na sajtu) potvrđujete da ste prethodno upoznati i da ste saglasni sa ovim obaveštenjem.

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka.

Vaši podaci o ličnosti su čuvaju na serverima privrednog društva The Rocket Science Group LLC (u daljem tekstu: Rocket Science) čije je sedište u Sjedinjenim američkim državama. Slanje e-mail poruka vršimo preko platforme MailChimp (mailchimp.com) u vlasništvu Rocket Science, pa ovim obaveštenjem konstatujemo da je privredno društvo Rocket Science obrađivač Vaših podataka o ličnosti. Davanjem Vaše e-mail adrese pristajete da Rocket Science obrađuje Vaše podatke o ličnosti, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe.

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku posle čega Simple Star d.o.o. Beograd-Zemun briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju.

Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem Vaših pitanja na e-mail adresu office@venturastore.rs

LINK KA DETALJIMA I LINKOVIMA USLOVA KORIŠĆENJA

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Simple Star d.o.o. se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Simple Star d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Simple Star d.o.o. i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Simple Star d.o.o. se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Simple Star d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Simple Star d.o.o. informiše Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na profilu ili o promeni obavesti Simple Star d.o.o.. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Simple Star d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu venturastore.rs kao i na sve stranice unutar prodavnice, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na druge linkove izvan našeg domena venturastore.rs

Osim u slučaju elektronske porudžbine, Simple Star d.o.o. neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.
Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

SIMPLE STAR D.O.O. preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.


LINK KA STRANICI I LINKOVIMA O IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI
Načini plaćanja na sajtu venturastore.rs
Na sajtu venturastore.rs možete plaćati:

Uplatnicom – fizička lica
Virmanom – pravna lica
Platnom karticom
Plaćanje gotovinom prilikom isporuke

 


PLAĆANJE UPLATNICOM

Ukoliko ste pri kupovini odabrali ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta venturastore.rs“. U samom mejlu prikazana je uplatnica sa sumom i podacima o računu na koji treba da izvršite uplatu.

Uplatu možete izvršiti koristeći e-banking ili na bilo kom mestu na kom inače plaćate svoje račune, u pošti, banci i sl. (u ovom slučaju popunite uplatnicu na osnovu podataka koje ste dobili u potvrdi porudžbine).

Proizvodi sa ovih porudžbina biće rezervisani 24 sata. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u tom roku. Za naknadne uplate istog predračuna ne možemo garantovati raspoloživost artikala.

Naručeno Vam šaljemo po prijemu obaveštenja o izvršenoj uplati.

Plaćanje uplatnicom vršite prema sledećim podacima:

Svrha uplate: UPLATA PO PORUDŽBINI BROJ ( broj vaše porudžbine pri kupovini)

Primalac uplate: SIMPLE STAR DOO – AUTOPUT BEOGRAD-NOVI SAD 150d- 11070 ZEMUN, BEOGRAD, SRBIJA

Račun primaoca: 325-9500600036703-36

Model i poziv na broj (odobrenje) : broj porudžbine

Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe, uključujući poreze i dažbine.

PLAĆANJE VIRMANOM

Ukoliko ste pravno lice i pri kupovini ste odabrali ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta venturastore.rs“. U samom mejlu prikazani su Vaši podaci, obračun poručene robe i iznos poštarine.

Potom će biti poslat i predračun na osnovu kog treba da izvršite uplatu.

Proizvodi sa ovih porudžbina biće rezervisani 24 sata. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u tom roku. Za naknadne uplate istog predračuna ne možemo garantovati raspoloživost artikala.

Naručeno Vam šaljemo po prijemu obaveštenja o izvršenoj uplati.

PLAĆANJE POUZEĆEM

Ukoliko ste pri kupovini odabrali ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta venturastore.rs“. U samom mejlu prikazani su Vaši podaci, obračun poručene robe i poštarina.

Ovako poručene proizvode šaljemo putem BEX kurirske službe, koja robu isporučuje u roku od 24-48 časa. Plaćanje ćete izvršiti kurirskoj službi pri isporuci pošiljke. Molimo Vas da pripremite tačan iznos otkupnine da biste izbegli moguće komplikacije oko vraćanja kusura.

PLAĆANJE KARTICOM

Provera podataka vrši se između kupca i OTP banke.

U skladu s PCI DSS standardima WSPay štiti prenos Vaših podataka i Vašu privatnost sa TLS 1.2 kriptografskim protokolima.
Ukoliko koristite starije verzije preglednika molimo Vas da uključite mogućnost korištenja TLS 1.2 protokola kako bi ste mogli koristiti WSPay.
IZJAVA O KONVERZIJI

„Sva placanja bice izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji ce biti zadužena Vaša platna kartica bice izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste karticarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogucnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.“

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog

trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Zaštiti privatnosti korisnika:

„U ime Simple Star d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Simple Star (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

DOSTAVA

Dostava online porudžbina na sajtu venturastore.rs vrši se kurirskom službom BEX.

Naše pošiljke u Srbiji šaljemo kurirskom službom BEX, te prodaja robe se radi samo u zemlji. Uobičajeno vreme dostave je 24-48 časa od trenutka poručivanja.

Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili svih ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik ili prodavac nije mogao da utiče.

Dostava se vrši radnim danima od 8:00 do 16:00 sati. Za dostavu je moguće odrediti i drugu adresu od one na kojoj stanujete, npr. adresu radnog mesta. Isporuka se ne vrši subotom i nedeljom.

Ukoliko primalac nije na adresi, a po prijemu obaveštenja o pokušaju dostave, kurirsku službu možete nazvati na broj koji će biti naveden na obaveštenju i dogovoriti se o mestu i vremenu dostave koje Vam najviše odgovara.

Svi naši artikli se pakuju u beli šuškavi papir, sa brendom vantura nalepnicom, te se stavljaju u providne kese, potom se stavljaju u kese kurirske službe. Kada je reč o cipelama one imaju svoje pripadajuće kutije, pa onda smeštaj u kurirsku ambalažu.

Kupac je u obavezi da obezbedi tačan iznos otkupnine.

Besplatna dostava postoji za bilo koju vrstu kupovine iznad 20.000,00 dinara.

Za kupovine ispod 20.000,00 dinara kupac plaća dostavu fiksno 360,00 dinara

U specifičnim okolnostima kurirska služba zadržava pravo da isporuku ne vrši u zatvorenom prostoru ukoliko postoji procena da zdravlje kurira može biti ugroženo.

Status pošiljke

Status pošiljke možete proveriti na linku same BEX službe – KLIKNITE OVDE. https://www.bex.rs/onlinepracenjeposiljke.php

Neisporučeni paketi

Ukoliko paket ne bude isporučen, prodavac zadržava pravo da stornira porudžbinu bez ponovljenog slanja. Ukoliko je izvšeno plaćanje karticom ili uplatnicom, kupcu će biti izvršen povraćaj novca na karticu ili račun koji dostavi email-om.

DETALJI O NAČINIMA PLAĆANJA I ISPORUCI SA SVIM POTREBNIM DOKUMENTIMA ZA PREUZIMANJE

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 dana od dana kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:


Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu reklamacije@venturastore.rs Obavezno navedite sledeće podatke:

ime i prezime
e-mail adresu
broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili. Molim Vas da ne zaboravite da priložite originalni dokument (fakturu ili gotovinski račun) jer bez nje, na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.
Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe. Takođe, možete i lično u prodavnici Ventura da izvršite zamenu artikla na adresi Terazije 28, 11000 Beograd.

IZJAVA O POVRAĆAJU SREDSTAVA U SLUČAJU PLAĆANJA PLATNIM KARTICAMA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Simple Star d.o.o / venturastore.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti ovde ZAHTEV ZA REKLAMACIJU
PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice venturastore.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 2 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Na ovom linku možete preuzeti zahtev za odustajanje od kupovine.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na reklamacije@venturastore.rs

Možete izjavu da odštampate, popunite podatke koji nedostaju i potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), pošaljete na adresu:

SIMPLE STAR DOO (VENTURASTORE)
TERAZIJE 28
11000 Beograd
Kontakt 011/26-83-845 od 11h-18h

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 2 dana od dana proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robu obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Vraćanje robe vrši se može učiniti preko odgovarajuće kurirske službe, takođe možete i kupljeni artikal vratiti u našoj radnji na Terazijama – gde svakako ćete morati da popunite određenu dokumentaciju za odustanak od kupovine zbog regularnosti.

 

DETALJI O REKLAMACIJAMA I ODUSTAJANJU OD KUPOVINE

 

 

 

IDI NA VRH